آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه بیستم و یکم – ژانر فیکشن تاریخی

  1. تعریف ژآنر فیکشن تاریخی
  2. تفاوت ژآنر فیکشن تاریخی با ژانر غیر فیکشن تاریخی
  3. محور وقایع ژانر فیکشن تاریخی
  4. زیر شاخه های ژانر تاریخی
  5. کاربردهای ژانر فیکشن تاریخی