آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه بیستم و دوم – ژانر فیکشن ترسناک

  1. تعریف ژانر ترسناک
  2. تعریف عناصر عمومی و اختصاصی در ژانر ترسناک
  3. تفاوت ژآنر فجایع و ژانر ترسناک
  4. تاریخچه ژانر ترسناک
  5. ساختار ژآنر ترسناک
  6. افراد مشهور در ژانر ترسناک